HTML  

الف)وظایف دانش آموز:

ماده1: هر یک از دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارند:

1-1-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر،معاونین،معلمان،مربیان و دیگر کارکنان واحد آموزشی.

2-1-رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.

3-1-سعی شایسته در یادگیری و تحصیل و اطاعت از دستورات آموزشی و تربیتی و شرکت در فعالیتهای اجتماعی دبیرستان و انجام فرایض دینی.

4-1-حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر و پرهیز از خروج در غیر ساعت مقرر بدون اطلاع اولیاء خود و موافقت مدیریت دبیرستان.

5-1-حضور مرتب در کلاس درس طبق برنامه هفتگی و پرهیز از غیبت های غیر موجه.

تبصره:در صورت غیبت دانش آموز از مدرسه لازم است ولی او در اولین فرصت غیبت دانش آموز را به واحد آموزشی اطلاع داده و با حضور خویش و ارایه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی نسبت به توجیه علت غیبت دانش آموز اقدام نمایند تا در صورت لزوم در پرونده اش ثبت و ضبط گردد.

6-1-رعایت بهداشت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضا و محیط دبیرستان.

7-1-استفاده از پوشش تعیین شده از طرف دبیرستان و کفش و جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شئونات دانش آموزی طبق دستورالعملهای اعلام شده.

8-1-دانش آموزان جهت حفظ تقدس و جایگاه مقام دانش آموزی موظفند شئونات در خور شخصیت دانش آموزی را در خارج از مدرسه نیز رعایت نمایند.

9-1-خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و زینتی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مجاز(از قبیل عکس،نوارهای صوتی و تصویری و کتاب های نا مناسب،CD ،تلفن همراه و...)در دبیرستان.

10-1-رعایت ضوابط دبیرستان در بازدیدهای علمی و اردوها و حوزه های امتحانی الزامی است.

11-1-خودداری از خرید و فروش در مدرسه.

12-1-کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات ساختمان دبیرستان.

تبصره:بدیهی است چنانچه دانش آموز خساراتی به وسایل و ساختمان دبیرستان یا سایر دانش آموزان وارد آورد باید خسارات وارده را جبران نماید. 

ب-ترغیب و تشویق:

ماده 2:دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می دهند،از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند:

1-2-تشویق شفاهی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.

2-2-تشویق شفاهی در مراسم صبحگاهی ،در حضور کلیه دانش آموزان.

3-2-تشویق کتبی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.

4-2-تشویق کتبی در حضور کلیه دانش آموزان.

5-2-اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضاء مدیر دبیرستان در حضور دانش آموزان و با حضور اولیاء دانش آموزانی که تقدیر می شوند.

6-2-معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی،آموزشی ، فرهنگی ،هنری و...

7-2-تشویق کتبی یا اعطای لوح تقدیر برای دانش آموزان ممتاز در هر مقطع که در انجام فرایض دینی،مخصوصا نماز و فعالیتهای آموزشی و تربیتی و شرکت در کارهای اجتماعی درخشان تر از دیگران شناخته می شوند.

ج-تذکر و تنبیه:

ماده3-عدم رعایت و سهل انگاری در وظایف مندرج در ماده1 تخلف محسوب می شود.دانش آموزانی که راهنمایی های تربیتی،در آنها مفید و موثر واقع نمی شود با رعایت ترتیب و تناسب ذیل مورد تذکر و تنبیه قرار می گیرند:

1-3-تذکر یا اخطار شفاهی به طور خصوصی.

2-3- تذکر یا اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان دیگر.

3-3-اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.(بدون درج در پرونده )

4-3- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.(با درج در پرونده )

5-3-اخطار کتبی و تقلیل نمره انضباط در هر مرتبه حداکثر دو نمره.در صورت تکرار،اخذ تعهد کتبی از دانش آموزان و ولی او به منظور عدم تکرار موارد مشابه.

6-3-تغییر کلاس.

7-3-محروم کردن از کلاس و اطلاع کتبی به ولی دانش آموز.

8-3-اخراج موقت از دبیرستان به مدت یک روز تا یک هفته و اطلاع به دانش آموز به طور حضوری و درج در پرونده.

9-3-انتقال به دبیرستان دیگر در طول سال تحصیلی.

توصیه های انضباطی

جهت اطلاع دانش آموزان و اولیاء


دانش آموز عزیز،ولی محترم:

بدینوسیله به منظور رعایت هر چه بهتر موازین انضباطی در طول سال تحصیلی موارد ذیل به اطلاع شما می رسد بدیهی است تمامی موارد مذکور به تصویب  شورای برنامه ریزی دبیرستان دکتر محمود افشار رسیده و قابل اجرا می باشد.

1-       هر دانش آموز دارای یک کارت انضباطی می باشد که کلیه موارد انضباطی در این کارت ثبت شده و در نمره انضباط دانش آموز تاثیر خواهد داشت.

2-      موارد بی نظمی دانش آموز منوط به گزارش دبیران،معاونین،مربیان تربیتی و مدیریت می باشد. لازم به ذکر است کلیه فرم های ارائه شده از سوی دبیران و کادر اجرایی با ذکر تاریخ و ساعت بی نظمی در پرونده انضباطی دانش آموز بایگانی می شود.

3-      چنانچه دانش آموز غیبت نماید،اولیاء دانش آموز می بایست جهت موجه نمودن غیبت سریعا اقدام نمایند.

اقدام جهت موجه نمودن غیبت به شکل های زیر باید انجام شود:

الف)تماس تلفنی یا حضور ولی دانش آموز تا ساعت 9 صبح همان روز.

ب)ارائه گواهی معتبر پزشک،در صورتیکه علت غیبت،بیماری دانش آموز باشد.

تذکر:از پذیرفتن نامه اولیاء توسط دانش آموز به منظور موجه شدن غیبت جدا معذوریم.

4-دانش آموزان به هیچ وجه نباید بعد از حضور دبیر در کلاس،به کلاس بروند.مگر با هماهنگی یکی از اعضاء کادر اجرایی مدرسه که در این صورت دانش آموز فقط با ارائه برگه پذیرش می تواند در کلاس حضور یابد.

5-در صورتی که اولیاء دانش آموزان در هر یک از جلساتی که در مدرسه تشکیل می شود حضور نداشته باشند،به منزله عدم ارائه دعوتنامه از طرف دانش آموز به ولی تلقی شده و از نمره انضباط دانش آموز کسر خواهد شد.

6-دانش آموزان موظفند در تمام روزهای سال تحصیلی از لباس فرم استفاده نموده و از پوشیدن لباس های آستین کوتاه،آرم دار خودداری نمایند.

7- دانش آموزان موظفند موهای خود را کوتاه نگهداشته و از بکار بردن مواد گوناگون بر روی موهای خود بپرهیزند.

چگونگی جبران بی نظمی ها(درسی اخلاقی)


1-جبران اشتباهات انضباطی با رعایت مسئله مورد نظر(عدم تکرار بی نظمی)طی سه ارزیابی بعدی از سوی کادر اجرائی امکان پذیر خواهد بود.

2-جبران اشتباهات آموزشی-انضباطی منوط به گزارش دبیر یا دبیران مربوطه است.

3-در صورتی که کسر نمره دانش آموز به سبب ایجاد اخلال و بی نظمی در کلاس درس منوط به سه بار گزارش دبیریا دبیران مربوطه باشد،جبران نمره کسر شده ،بسته به اخذ رضایت کتبی از تمامی دبیران مربوطه در آن دوره آموزشی است.

4-در صورت غیبت غیر موجه و تاخیر ورود به مدرسه،هیچ گونه جبرانی وجود نخواهد داشت.

آیین نامه آموزشی

الف)هر یک از دانش آموزان موظفند در طول سال تحصیلی کلیه موارد آموزشی را که از سوی معاون آموزشی و دبیران به ایشان ابلاغ می شود،به نحوه مطلوب انجام دهند.

1-کلیه تکالیف خود را به نحوه شایسته انجام داده و در زمان مقرر تحویل دبیر مربوطه نمایند.

2-مطالب درسی که از سوی دبیران مشخص می شود را به طور کامل مطالعه نموده و با آمادگی کامل برای پاسخگویی به سوالات درسی در کلاس حاضر شود.

3-در هنگام تدریس دبیر و یا انجام سایر امور از سوی دبیر در کلاس،از انجام هر گونه فعالیت دیگر خودداری نماید.

4-کلیه لوازم و وسایل مورد نیاز خود در امر آموزش از قبیل کتاب،دفتر،جزوه،وسایل مرتبط با دروس خود را به همراه داشته باشد.

5-دروس ارائه شده توسط دبیران را در بعد از ظهر همان روز مطالعه نماید.

6-هر گونه مشکل یا مسئله ای که منجر به بروز اختلال در امر آموزش در کلاس می شود را فورا با دبیر و یا معاون آموزشی دبیرستان در میان بگذارد.

7-در صورت صلاحدید مسئولین آموزشی دبیرستان مبنی بر شرکت دانش آموز در کلاس های تقویتی عمومی،به طور منظم در این کلاس ها شرکت نماید.

تذکر:نحوه ثبت نام و شرکت دانش آموزان در کلاس های تقویتی در زمان مقرر به اطلاع دانش آموز و اولیاء وی رسانده می شود.

8-تقویم اجرایی فعالیت های آموزشی دبیرستان را همواره همراه داشته باشد.

9-در کلیه امتحانات برنامه ریزی شده توسط دبیر و مسئولین دبیرستان با آمادگی کامل شرکت نماید.

ب)وظایف اولیاء دانش آموز

به منظور ایجاد محیط مناسب از نظر آموزشی برای دانش آموزان،به اولیاء محترم توصیه می شود،موارد زیر را رعایت نمایند:

1-برای کسب اطلاع از وضعیت درسی و آموزشی فرزندشان همواره با دبیرستان در ارتباط باشد.

2- جهت ملاقات با دبیران محترم و مسئولین دبیرستان،بر اساس برنامه مندرج در برگه راهنمای ملاقات و برنامه ملاقات که در اختیار ایشان قرار می گیرد،در دبیرستان حاضر شوند.

3-وضعیت مطالعه و درس خواندن فرزند خویش را حداقل هفته ای یکبار به صورت حضوری بررسی و پیگیری نمایند.

4-بر نحوه مطالعه و انجام تکالیف فرزند خویش در منزل نظارت کامل و روزانه داشته باشند.

5-به دعوتنامه های ارائه شده از سوی مسئولین دبیرستان مبنی بر حضور ایشان جهت بررسی وضعیت آموزشی فرزندشان پاسخ مثبت دهند.

6-برای دریافت کارنامه پرسشها و امتحانات فرزندشان در زمان مقرر،شخصا به دبیرستان مراجعه نمایند.

 

 

ومن الله توفیق